Įdomios mintys

 Įdomios mintys

Autorius: Neurotic

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų. [R. Tagorė]

Savo sumanymais žmogus visada yra didis. [E. M. Remarkas]

Visi žmonės – pamišėliai. Kiekvienas iš jų gali bet kada ir bet ką padaryti, ir tepadeda Dievas tam, kuris ryšis ieškoti žmonių elgesio priežasčių. [K. Vonegutas]

…Jei būtų galima reziumuoti matematikos esmę keliais žodžiais, tai reikėtų pasakyti, kad ji – mokslas apie begalybę. [A. Suchotinas]

Kitų ydos, iš kurių mes juokiamės, mumyse juokiasi iš mūsų. [Č.F.Braunas]

Žmogaus prigimtis liepia alkaniems kovoti dėl maisto, išsekusiems stengtis pailsėti, darbo išvargintiems ieškoti atokvėpio, o pažemintiems rūpintis pagarba. [Kung Sun Jangas]

Nesėkmė – ne nusikaltimas; nusikalstama kelti sau tikslus, neatitinkančius galimybių. [Dž.R.Lovelis]

Niekas savaime nėra nei gražu, nei bjauru, bet gražu, jei daroma gražiai, ir bjauru – jei bjauriai. [Platonas]

Tėra du tikrai begaliniai dalykai: visata ir kvailystė. Ir aš nesu tikras dėl visatos. [Albertas Einšteinas]

Žmoguje viskas turi būti gražu: ir veidas, ir drabužiai, ir siela, ir mintys. [Čechovas]

Žmogus laimingas ne dėl to, ką jis turi, bet dėl to, kas jis yra.

Mes įpratome gyventi viltimis, kad bus geras oras, derlius, malonus romanas, viltimis praturtėti arba gauti policmeisterio vietą, o štai vilčių pasidaryti protingesniam tarp žmonių aš nepastebėjau. [Čechovas]

Galvojam: valdant naujam carui, bus geriau, o po dviejų šimtų metų – dar geriau, ir niekas nesirūpina, kad tas geriau prasidėtų rytoj. [Čechovas]

Gyvenimas kasdien darosi vis sudėtingesnis ir eina kažkur savaime, o žmonės – pastebimai kvailėja, ir vis daugiau jų lieka nuošalyje nuo gyvenimo. [Čechovas]

Žmogus yra paslaptis. Ją reikia įspėti, ir jeigu ją narpliosi visą gyvenimą, tai nesakyk, kad veltui praleidai laiką; aš spėju tą paslaptį, nes noriu būti žmogumi. [F. Dostojevskis]

Net ir genijus baltu ant balto tapyti negali. [Henrikas Radauskas]

Žmonės verkia todėl, kad viskas yra ne taip, kaip turėtų būti. [A. Kamiu]

Kai jūs visi čia, aš pajuntu beribę tuštumą, kurios negaliu pakęsti. Man gera tik su mirusiais. Jie tikri. Jie tokie kaip aš. Jie manęs laukia ir mane skubina. [A. Kamiu]

Bet aš žinau, ir tu žinai, kad užtektų to, kas neįmanoma. Neįmanoma! Aš ieškojau to pasaulyje ir savyje. [A. Kamiu]

Savo jausmus, savo poelgių „svarbą“ ir pasekmes aiškiai suvokia tik geri, aprūpinti žmonės, tikintys gyvenimu ir nežengiantys žingsnio, kuriam ir rytoj, ir poryt negalėtų pritarti. Aš neturiu laimės būti vienas iš tokių, aš jaučiu ir elgiuosi kaip žmogus, kuris netiki rytdiena ir kiekvieną dieną laiko paskutine. [Herman Hesse]

Pražūtis – tai kažkas, kas jau neegzistuoja. Kad galėtum nugrimzti į pražūtį ir pakilti į viršų, turėtų būti apačia ir viršus. Bet nėra nei apačios, nei viršaus, tai egzistuoja vien žmogaus smegenyse – iliuzijų tėvynėje. Visi kontrastai yra iliuzija : balta ir juoda – iliuzija, mirtis ir gyvenimas – iliuzija, gėris ir blogis – iliuzija. Tereikia vienos valandos, vieną liepsningą valandą sukąsti dantis, ir iliuzijų karalija bus įveikta. [Herman Hesse]

Pasaulis laužo kiekvieną, ir po to daugelis tampa tik stipresniais palaužtoje vietoje. Bet tuos, kurie nenori palūžti, jis užmuša. Jis užmuša pačius geriausius, ir pačius švelniausius, ir pačius drąsiausius, kurie tik pasitaikys. O jei tu nesi nei šioks, nei toks, gali būti ramus – jis tave irgi užmuš, tik per daug neskubėdamas. [Ernest Hemingway]

Panašus:


© Copyright 2008-2012 www.lpi.lt


SEO paslaugos, Tinklapių optimizavimas, Svetainių kūrimas, SEO
www.InternetSolutions.lt
Kontekstinės Reklamos Tinklas, Reklama už paspaudimus
www.STARADS.lt

RSS FEED, RSS, POST RSS FEED,
www.postrss.com
SERP Checker, Keyword Rank Checker, SERP,
www.serpranks.com