Anekdotai apie Petriuką

 Anekdotai apie Petriuką

Autorius: Bugyz

Pareina Petriukas iš mokyklos namo ir sako mamai:
- Mama, aš pirmą sykį atsakiau į mokytojos klausimą teisingai. Atsakymas buvo "Taip"
- OoO... Ir koks tai buvo klausimas?
- Ar aš išmušiau mokyklos langą....

***

Užsinorėjo Petriukas, kad jam padovanotų dviratį. Mama jam ir sako:
- O tu parašyk laišką dievuliui. Gal jis padarys stebuklą.
Petriukas paėmė popieriaus lapą ir pradėjo rašyti: "Mielas Dieve, aš pasižadu visus metus neišdykauti." Bet pagalvojęs nubraukė ir pradėjo iš naujo. "Visą mėnesį aš pasistengsiu būti geras." Tačiau ir tas sakinys jam nepatiko."Dieve, šią savaitę aš elgsiuosi pavyzdingai",- parašė jis, bet vėl viską nubraukė. Tada Petriukas apsirengė, nubėgo prie artimiausios bažnyčios, pačiupo Marijos statulėlę ir parlėkęs ėmė rašyti: "Dieve, jei tu nori pamatyti savo motiną sveiką..."

***

Eina Petriukas palei vieną aukštą tvorą ir girdi, kad kažkas už jos šaukia:
- Žaliu aukštyn! Statyk žaliu galu aukštyn!
Susidomėjo Petriukas, kas gi ten vyksta. Rado tvoroje skylę, pasižiūrėjo, o ten, pasirodo, policininkai medelius sodina.

**

Petriukas klausia tetos:
- Kas čia?
- Pilvelis,- sako teta.
- O kas jame yra?,- smalsauja Petriukas.
- Vaikelis.
- O jūs jį mylite?
- Labai myliu,- sako teta.
- Tai kodėl tada jį suvalgėte?- nesupranta Petriukas.

***

Mama, ar tiesa, kad kiekvienas vaikas turi savo tėtį?- klausia Petriukas.
- Taip, tiesa. Be tėčio nebūtų vaiko,- paaiškina mama.
- O kodėl tada mūsų šeimoje yra trys vaikai, o tėtis tik vienas?

***

Kartą mokytoja klausia klases vaikų:
- Kaip jus patartumėte nudažyti klasės lubas.
Vieni sako: raudonai, žaliai, geltonai, šud*** aptaškyti, rudai.
Mokytoja sako:
- Na Petriuk, kaip tu patartum nudažyti lubas?
- Taip baltai ir per vidurį py*t mėlyna juostą.
- Petriuk! Eik pas direktorių.
Atėjo Petriukas, direktorius klausia:
- Na ko atėjai Petriuk?
- Ai, kad Mokytoja klausė kaip nudažyt lubas?
- O kaip tu sakei?
- Baltai ir per vidury py*t mėlyna juosta...
O direktorius ir sako:
- Nac*ui ta mėlyna juosta?

**

- O aš vakar buvau oratorijoje!- giriasi Petriukui Jonukas.
- O kas ta oratorija?- klausia Petriukas.
- Tuoj paaiškinsiu. Na, jei aš pasakysiu: "Petriuk, duok man saldainį.", tai čia dar ne oratorija. Oratorija bus, jei aš pasakysiu: "Petriuk, Petriuk, o duoki man saldainį. Saldainį saldainėlį duoki man. O duok man duok, duok, duok saldainį. Tu man tik man saldainį duok. Saldainį duoki man, Petriuk, Petre-e-e-e-eliiiii!"

***

Mokytojas:
- Koks veiksmažodžio laikas: aš tvarkausi, jis, ji tvarkosi?
Petriukas kelią ranką:
- Prieššventinis...

Panašus:


© Copyright 2008-2012 www.lpi.lt


SEO paslaugos, Tinklapių optimizavimas, Svetainių kūrimas, SEO
www.InternetSolutions.lt
Kontekstinės Reklamos Tinklas, Reklama už paspaudimus
www.STARADS.lt

RSS FEED, RSS, POST RSS FEED,
www.postrss.com
SERP Checker, Keyword Rank Checker, SERP,
www.serpranks.com