Anekdotai

 Anekdotai

Autorius: Andriusxs

Vyksta cirko vaidinimas. Kulminacija - didžiulio dresiruoto krokodilo pasirodymas. Šviesos
prigęsta, būgnai muša, dresiruotojas pasako “OLIA OP” ir krokodilas pražioja savo baisius
nasrus. Tada dresiruotojas nusismaukia kelnes ir ant apatinių krokodilo dantų padeda visa
savo “trijule”. Ištaria, “OP” ir krokodilas susičiaupia. Po to su lazdele tris kartus suduoda
krokodilui per galvą. Publika apmiršta. Po to vėl sušunka “OLIA OP”, krokodilas prasižioja
ir dresiruotojas be jokio įbrėžimo sveikut sveikutėlę savo “trijule” išdidžiai paslepia
kelnėse. Salė sukelia ovacijas. Po kiek laiko dresiruotojas kreipiasi į publika:
- Gal kas nors norėtų pabandyti?
Iš publikos blondinės balsas:
- O ar skaudžiai mušite per galvą?

- Jei norite pasveikti, turite laikytis dietos: pomidorų sriuba, daržovės, obuolys, - sako
gydytojas.
- Visa tai prieš valgį, ar po?

Eina ežiukas keliu. Pamato jį voverė ir tyčiojasi:
- Ežys, ežys - šiknoj pagalys.
Voverė vėl:
- Ežys, ežys - šiknoj pagalys.
Tas nekreipia dėmesio, toliau eina. Ežys sako:
- Voverė, voverė - šiknoj inkaras.
- Taip nesąžininga, nesirimuoja.
- Bet užtai sunku ištraukti.

-Ką jūs vestuvių proga padovanojote dukrai?
-Automobilį.
-Tai kur jaunieji praleido medaus mėnesį?
-Ligoninėje.

Asistentas sako antropologijos profesoriui:
- Ar girdėjote, jog Afrikoje rasta kaukolė moters, gyvenusios maždaug prieš 40 tūkstančių metų?
Į tai mokslininkas:
- Jai galima drąsiai pridėti 10 tūkstančių metų. Juk moterys visada stengiasi atrodyti
jaunesnės!

Vyras išėjo į darbą, o žmona tuo metu pasikviečia tris meilužius ir
linksminasi.
Staiga skambutis į duris. Žmona sukiša meilužius į maišus ir palieka
koridoriuje. Įgriūna vyras.
-Kas čia?- klausia, rodydamas į maišus.
-Va, tavo motina iš kaimo dovanų atsiuntė. - atsako žmona.
Prieina vyras prie pirmo maišo. Bac koja į jį.
-Kriu kriu,- pasigirsta iš maišo
-Kiaulė, gerai. - Bac į kitą.
-Kukarekū.
-, gerai. - Bac į trečią. Tyla. Bac bac bac. Tyla. Susinervija.
Bac bac bac bac bac. Iš maišo pasigirsta:
-Bulvės čia, bulvės...

Jūreivis po pusės metų plaukiojimo grįžta namo .
- Prieik prie lango, - sako jis žmonai.
- Kodėl?
- Gerai pasižiūrėk, kaip dangus, medžiai atrodo, nes dabar mėnesį
laiko tik lubas matysi.

Dviejų draugų žmonos, irgi draugės, nusprendė laikyti vairuotojų
kursus. Matai teisių prisireikė... Po kurio laiko prasidejo tikras
košmaras. Žmonos naktimis nemiega, košmarai kankina. Vyrai susitinka ir
guodžiasi:
- Nepatikėsi, mano žmona naktį, kai sugulam, paima ranka p*mpalą ir
"pirmas bėgis, antras bėgis, trečias, ketvirtas"...
-Tai tau dar nieko. O manoji paima ir: "man prašau 20 litrų benzino".


Jaunasis po pirmos vestuvių nakties šnekasi su tėvu:
-Tėvai, tu žmogus patyręs, tiek metų su motina mano gyveni, sakyk man,
kas yra tas medaus mėnuo?
-Sūnau mano, įsivaizduok statinę, pilną mėšlo, o ant viršaus sluoksnis
medaus... Tas medus - tai medaus mėnuo. Ir kabini tu iš tos statinės su
saukštu: pirmiausiai medų nuvalgai, o paskui visą gyvenimą mėšlą srebi...
-Oi, tėvai, žinai, aš turbūt būsiu ne iš to galo statinę atidaręs...

Naktinio traukinio kupe, važiuoja dviese: vyras ir moteris. Moteriai išlipti
anksti ryte, vyrui kiek vėliau. Kad nebūtų nuobodu, vyrukas pasisiūlo ką nors
papasakoti. Na, istorijos esmė tokia:

"Išjojo karalius į karą ir paliko savo dukrą prižiūrėti ištikimam tarnui,
liepė vykdyti visus jos norus; jei ne, galvą nukirs.
Naktį princesė šaukia tarną. Tas įeina, ji nuoga guli lovoj ir sako,
kad jai šalta. Tarnas suranda antklodę, apkloja ją, išeina.
Kitą naktį princesė vėl šaukia tarną, skirtumas tas, kad antklodės nėra.
Tarnas nuplėšia užuolaidas, apkloja princesę, išeina.
Trečią naktį vėl tas pats. Tarnui tenka aukoti savo drabužius.
Kažkaip įtartinai greit sugrįžta karalius ir klausia tarno bei dukros,
ar viskas tvarkoj. Tarnas: 'išpildžiau visus jos norus'. Princesė: 'neišpildė
nė vieno mano noro!' Karalius: 'ką gi, ruoškis, ryte neteksi galvos'.
Tarnas susinervinęs eina pas vietinį išminčių, pasakoja reikalą ir prašo
patarimo. Iįminčius parodo krūvą šieno ir sako: 'eik ir ėsk tą šieną'.
Tarnas: 'o kam?' Išminčius: 'už tai, kad tu , '!"

Žodžiu, pakeleiviai pasijuokė, jau rytas, laikas moteriškei išlipt.
Vyras padeda jai iškelti lagaminus, moteris ištiesia jam keletą banknotų.
Vyras pasimetęs atsisakinėja: 'na ka jūs, aš jums tiesiog padedu'.
Moteris: 'Jūs nesupratot: čia jums šienui'.

Panašus:


© Copyright 2008-2012 www.lpi.lt


SEO paslaugos, Tinklapių optimizavimas, Svetainių kūrimas, SEO
www.InternetSolutions.lt
Kontekstinės Reklamos Tinklas, Reklama už paspaudimus
www.STARADS.lt

RSS FEED, RSS, POST RSS FEED,
www.postrss.com
SERP Checker, Keyword Rank Checker, SERP,
www.serpranks.com